Menu
Sony Blende Ford C-Max

IML 模内贴膜技术

3个独立的膜片在一个产品上实现

Kunststoff Helmbrechts AG

奥迪 – 型号KH产品

奥迪A1

通风口

 • 3D模内贴标
 • 3MM PMMA肌理成型
 • 深度透光
奥迪A6

旋转开关:

 • 喷漆镀铬旋转开关
 • 喷漆和激光按键
 • 镀锌触面
奥迪Q7

方向盘开关:

 • 双色注塑
 1. 镀铬框
奥迪A8

旋转开关:

 • 部分高光涂层
 • 镭射符号

齿轮选项杆

 • 强UV喷漆