Menu

Podnik

KH Technikum Helmbrechts

více

IML - In Mold Labelling

3 fólie, 1 díl

více

KH Foliotec

Tištěné vodivé dráhy

více

Chrome Panel

Průsvitné povrchy

více
Kunststoff Helmbrechts AG

VYLOUČENÍ RUČENÍ

Jako provozovatel této internetové stránky upozorňujeme na to, že ochrana Vašich dat a zachování Vašeho soukromí mají pro nás mimořádnou důležitost. Chtěli bychom Vás proto v následujícím textu informovat o nakládání s daty, která jste nám poskytli.

Získávání údajů

Existuje-li v rámci internetové nabídky možnost zadání osobních dat (jméno, adresa, atd.), vyplňuje uživatel tyto údaje vždy dobrovolně. Naši internetovou prezentaci můžete navštívit, aniž bychom věděli, kdo jste, resp. bez získání Vašich osobních údajů. Sdělíte-li za účelem vyžádání služeb / plnění smlouvy vaše osobní údaje, nejste pro nás již anonymní. Uvedením příslušných dat výslovně souhlasíte s jejich předáním a uložením.

Bude-li to pro nás technicky možné a splnitelné, umožníme užití našich služeb anonymně nebo pod pseudonymem.

Používání osobních údajů

K použití Vámi poskytnutých osobních údajů dochází výhradně v rozsahu, potřebném pro poskytnutí služby, popř. plnění smlouvy. Pokud jste vyjádřili Váš výslovný souhlas, budou údaje nám předané námi kromě toho použity k marketingovým účelům.

Předání třetím osobám

Osobní údaje třetím osobám nepředáváme.

Informace o uložených datech

Máte kdykoliv právo požadovat informace o uložených datech, týkajících se Vaší osoby. Přejete-li si to, můžeme Vám odpovídající informace předat také v elektronické podobě.

Na Vaši žádost budou u nás uložená data týkající se Vaší osoby neprodleně smazána nebo zablokována

V případě takovéto žádosti se prosíme, obraťte na:
Kunststoff Helmbrechts AG
Pressecker Str. 39
95233 Helmbrechts
Germany
Telefon: +49-9252-709-0
Fax: +49-9252-709-199
E-Mail: infokh.de

OSTATNÍ UPOZORNĚNÍ

Neustále se snažíme zaručit nejlepší možnou ochranu Vašich osobních údajů jak z technického, tak také z organizačního hlediska. Přesto nemůžeme zaručit naprostou bezpečnost dat. Jedná-li se o předání důvěrných údajů, doporučujeme jejich předání poštou.