Menu
Sony Blende Ford C-Max

IML 模内贴膜技术

3个独立的膜片在一个产品上实现

Kunststoff Helmbrechts AG

奥迪 – 型号KH产品

通风口

 • 3D模内贴标
 • 3MM PMMA 膜内注塑
 • 深度透光

旋转开关

控制面板

 • 喷漆和激光按键
 • 镀锌触面

变速箱盖

 • 双色软料
 • 喷漆遮盖技术

齿轮选项杆

 • 喷漆
 • 镭射

方向盘开关:

 • 双色注塑
 • 镀铬框

旋转开关:

 • 部分高光涂层
 • 镭射符号

齿轮选项杆

 • 强UV喷漆

启动/停止 按钮:

 • 喷漆
 • 镭射
 1. 镀锌
 2. 由KH Unikun/中国 生产