Menu
Sony Blende Ford C-Max

IML 模内贴膜技术

3个独立的膜片在一个产品上实现

Kunststoff Helmbrechts AG

福特 - 型号KH产品

控制面板

 • 3D模内贴标
 • 双色注塑 
 • 防刮涂层

控制面板

 • 3D模内贴标

 • 双色注塑 
 • 防刮涂层

控制面板

 • 3D模内贴标
 • 双色注塑 
 • 防刮涂层

控制面板

 1. 双色注塑
 2. 移印
 1. 镭射
 2. 组装

控制面板

 1. 注塑
 2. 喷漆
 1. 移印 
 2. 镭射

控制面板

 1. 注塑
 2. 喷漆
 1. 移印 
 2. 镭射

电源按键

 • 设计换模塑和镀烙
 • 面板模塑喷漆
 • 镭射符号

点火按键

 • 3D模内贴标
 • 白色或红色背光刻字