Menu
KH Technikum Helmbrechts

Podnik

KH Technikum Helmbrechts

Kunststoff Helmbrechts AG

Podniková politika

Představenstvo rozvíjí, určuje a v případě potřeby aktualizuje firemní politiku společnosti KUNSTSTOFF HELMBRECHTS AG.

Stanovení firemní politiky zajišťuje očekávání a požadavky našich zákazníků. Nejvyšším cílem je spokojenost zákazníka.

Naším cílem je dosažení nulové chybovosti.

Každý zaměstnanec je nezávisle na svou funkci a svůj úkol povinen dodržovat kvalitu, aktivní ochranu životního prostředí a energeticky úsporné chování, což je podporováno tím, že se téměř všichni zaměstnanci podílí na firemním úspěchu (podíl na zisku, prémie atd.).

Všichni zaměstnanci jsou za účelem dosažení firemní politiky vyzváni, aby vyjádřili pozitivní a konstruktivní kritiku. Pohotovost, flexibilita, duševní a tvůrčí kreativita, jakož i kvalifikované vzdělání a rozšiřování vzdělání mají přispět k tomu, aby se naše procesy a produkty neustále zlepšovaly a aby díky inovacím posílila naše konkurenční pozice na trhu.

Naše firma respektuje stávající zákony a nařízení, jakož i podmínky z povolení.

Za náš úkol považujeme nabytí a nasazení surovin, produktů a služeb z hlediska zachování zdrojů, energetické účinnosti a úspory nákladů. To vnímáme jako naši zodpovědnost vůči životnímu prostředí a přírodě. 

Nepodílíme se na žádné formě korupce, s konkurencí bojujeme spravedlivými prostředky.

Dopady na životní prostředí, které vyplývají z činností naší firmy, jsou nepřetržitě kontrolovány. V této souvislosti je jedním z nejdůležitějších cílů firmy zajištění energeticky účinné výroby, při níž dochází k redukci odpadu, odpadních vod a emisí. Dále budeme kontinuálně zlepšovat použití a spotřebu energie.

Průběžným zlepšováním kvality, životního prostředí, spotřeby energie, služeb a technologie budeme zvyšovat naší výkonnost a stále rozvíjet náš management. Prevence chyb má vyšší prioritu než jejich zjišťování.

Společnost Kunststoff Helmbrechts posiluje uvědomělost zaměstnanců v rámci kvality, životního prostředí a energií.

Strategické a operativní firemní cíle stanovujeme, realizujeme a kontrolujeme. Zdroje potřebné k tomuto účelu máme k dispozici. Rovněž jsou pro všechny zaměstnance komunikována, dokumentována a v případě potřeby aktualizována opatření k dosažení těchto cílů.   

Respektujeme lidi, kteří s námi pracují. Menšiny, zdravotně postižení, etnické a náboženské skupiny jsou nám rovni. Šikanu v jakékoliv formě, diskriminaci ani násílí neakceptujeme.

 

Investice jsou realizovány na základě trvalého zdravého rozvoje firmy. Chceme být nezávislí, stále růst a přitom zůstat flexibilní.