Menu

Podnik

KH Technikum Helmbrechts

více

KH Foliotec

Tištěné vodivé dráhy

více

Chrome Panel

Průsvitné povrchy

více

trend 1

hartcoating

více

trend 2

Náhrada chromu

více
Kunststoff Helmbrechts AG

VYLOUČENÍ RUČENÍ

Jako provozovatel této internetové stránky upozorňujeme na to, že ochrana Vašich dat a zachování Vašeho soukromí mají pro nás mimořádnou důležitost. Chtěli bychom Vás proto v následujícím textu informovat o nakládání s daty, která jste nám poskytli.

Získávání údajů

Existuje-li v rámci internetové nabídky možnost zadání osobních dat (jméno, adresa, atd.), vyplňuje uživatel tyto údaje vždy dobrovolně. Naši internetovou prezentaci můžete navštívit, aniž bychom věděli, kdo jste, resp. bez získání Vašich osobních údajů. Sdělíte-li za účelem vyžádání služeb / plnění smlouvy vaše osobní údaje, nejste pro nás již anonymní. Uvedením příslušných dat výslovně souhlasíte s jejich předáním a uložením.

Bude-li to pro nás technicky možné a splnitelné, umožníme užití našich služeb anonymně nebo pod pseudonymem.

Používání osobních údajů

K použití Vámi poskytnutých osobních údajů dochází výhradně v rozsahu, potřebném pro poskytnutí služby, popř. plnění smlouvy. Pokud jste vyjádřili Váš výslovný souhlas, budou údaje nám předané námi kromě toho použity k marketingovým účelům.

Předání třetím osobám

Osobní údaje třetím osobám nepředáváme.

Informace o uložených datech

Máte kdykoliv právo požadovat informace o uložených datech, týkajících se Vaší osoby. Přejete-li si to, můžeme Vám odpovídající informace předat také v elektronické podobě.

Na Vaši žádost budou u nás uložená data týkající se Vaší osoby neprodleně smazána nebo zablokována

V případě takovéto žádosti se prosíme, obraťte na:
Kunststoff Helmbrechts AG
Pressecker Str. 39
95233 Helmbrechts
Germany
Telefon: +49-9252-709-0
Fax: +49-9252-709-199
E-Mail: info(at)kh.de

OSTATNÍ UPOZORNĚNÍ

Neustále se snažíme zaručit nejlepší možnou ochranu Vašich osobních údajů jak z technického, tak také z organizačního hlediska. Přesto nemůžeme zaručit naprostou bezpečnost dat. Jedná-li se o předání důvěrných údajů, doporučujeme jejich předání poštou.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

Zřizujeme Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc. („Google“). Google používá Cookies. Informace vytvořené pomocí Cookie o používání online nabídky uživateli jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Google bude tyto informace používat z našeho pověření, aby vyhodnotil využívání naší online nabídky uživateli, aby sestavil zprávy o aktivitách v rámci této online nabídky a aby poskytoval další služby spojené s využíváním této online nabídky a využíváním internetu. Přitom mohou být ze zpracovaných dat vypracovány pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

Google Analytics zřizujeme jen s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatelů je prostřednictvím Google uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenášena na server Google do USA a tam zkrácena. IP adresa zprostředkovaná prohlížečem uživatele není spojována s ostatními daty Google.

Uživatelé mohou zabránit ukládání Cookies pomocí příslušného nastavení jejich software prohlížeče; dále mohou uživatelé stahování dat vytvořených prostřednictvím Cookie a vztahujících se na jejich využívání online nabídky na Google, jakož i zpracování těchto dat prostřednictvím Google zabránit tím, že stáhnou a instalují prohlížeč Plugin dostupný na následujícím linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace o využívání dat k reklamním účelům prostřednictvím Google, možnostech nastavení a námitek zjistíte na webových stránkách Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Využívání dat serverem Google při Vašem využívání webových stránek nebo Apps našich partnerů“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Využívání dat k reklamním účelům“), http://www.google.de/settings/ads („Spravovat informace, které používá Google, aby Vám zobrazoval reklamu“) und http://www.google.com/ads/preferences/ („Určete, kterou reklamu Vám Google ukáže“).

Můžete zabránit stahování prostřednictvím Google Analytics tím, že kliknete na následující link. Nastaví se Opt-Out-Cookie, který zabrání budoucí stahování Vašich dat při návštěvě této webové stránky.